Mjesto i datum održavanja:  Split, 17-22.lipanj 2019.

Vodeći znanstveni događaj u 2019. godini organiziran uz potporu Američke akademije za forenzičke znanosti (AAFS) a jedan od suorganizatora je i Hrvatsko društvo za humanu genetiku.

Teme konferencije su:  personalizirana i regenerativna medicina, farmakogenomika, molekularna dijagnostika, terapija matičnim stanicama, epigenomika, biobanking, mikrobiom, genetika raka, imunoterapija, forenzička i antropološka genetika, mikrobiom, genetika raka, imunoterapija, forenzička i antropološka genetika, DNA analiza.

Više od 500 sudionika i 50 pozvanih predavača iz:  Klinike Mayo, Medicinskog fakulteta Harvard, Sveučilišta Columbia, Sveučilišta Princeton, Sveučilišta u Pennsylvaniji, MIT-a, Sveučilišta Duke, Instituta Max-Planck, Sveučilišta Case Western Reserve, Sveučilišta Penn State, Instituta Wistar, Sveučilišta George Washington, Sveučilište Erasmus MC itd. Na konferenciji će sudjelovati i 3 dobitnika Nobelove nagrade:  prof. Robert Huber (Max Planckov Institut za Biokemiju), prof. Avram Hershko (Technion), prof. Paul Modrich (Sveučilište Duke).