Institutu za antropologiju je pripala čast da bude domaćin 15. Međunarodnog kongresa auksologije “Growth and health – a life course perspective” Međunarodnog društva za proučavanje ljudskog rasta i kliničku auksologiju, koji će se održati od 27. do 31. svibnja 2020. godine u Solarisu, Šibenik.

Na kongresu se očekuje oko 400 sudionika iz različitih znanstvenih disciplina, a u rad kongresa bit će uključeni i:

  • Hrvatska liječnička komora,
  • Hrvatska komora medicinskih sestara,
  • Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KOHOM),
  • Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatsko dijabetološko društvo,
  • Hrvatsko epidemiološko društvo i
  • Agencija za odgoj i obrazovanje.

Uskoro opširnije