U radu Simpozija sudjelovalo je više od stotinu članova HDHG, a  26 predavača su tijekom cjelodnevnog Simpozija održali vrlo motivirajuća izlaganja.

Tijekom simpozija prikazani su najmoderniji iskoraci moderne genetike te rezultati raznih interdisciplinarnih suradnji različitih struka.

U časopisu Pediatria Croatica prikazani su sažeci svih radova sa održanog simpozija, Paediatr Croat. 2018;62; 163-167.

Hrvatska liječnička komora je održani Simpozij kategorizirala kao domaći tečaj druge kategorije pri čemu je aktivnim sudionicima dodjeljeno 15, a pasivnim sudionicima 11 bodova.