Specijalna bolnica Sv.Katarina, farmakogenomika, popis pretraga

Preuzmite dokument

KBC Zagreb, Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije, popis pretraga

Preuzmite dokument

Popis pretraga KB Sveti Duh, odsjek za citogenetiku

Preuzmite dokument

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, popis pretraga

Preuzmite dokument

KBC Split, Klinika za pedijatriju popis pretraga

Preuzmite dokument

KBC Split. Molekulska analiza koštane srži leukemija i limfoma djece i odraslih

Preuzmite dokument

Popis pretraga koje se izvode u citogenetskom laboratoriju KBC-a Zagreb

Preuzmite dokument

Popis pretraga koje se izvode u KBC Sestre milosrdnice, Klinika za dječje bolesti, Zagreb

Preuzmite dokument

Popis pretraga koje se izvode pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, Citogenetski laboratorij

Preuzmite dokument

Laboratorij za molekularnu patologiju, KBC Zagreb, Šalata

Preuzmite dokument