Pravilnik i program rada sekcije mladih Hrvatskog društva za humanu genetiku

Preuzmite dokument

Korištenje STR-QF-PCR metode u detekciji roditeljskog podrijetla triploidije I pisanje nalaza, mišljenje Hrvatskog društva za humanu genetiku

Preuzmite dokument

Aktualne teme u genetičkom informiranju

U radu su navedene najnovije spoznaje o primjeni različitih tehnika istraživanja genoma, njihove mogućnosti i ograničenja

Preuzmite dokument

General Guidelines and Quality Assurance for Cytogenetics, No 29, 2012

U dokumentu su navedene opće smjernice Europskog citogenetičkog društva (ECA) za rad i osiguranje kvalitete

Preuzmite dokument

Specific Constitutional Cytogenetic Guidelines, No 30, 2012

U dokumentu su navedene smjernice Europskog citogenetičkog društva (ECA)  za specifična testiranja

Preuzmite dokument

Genetsko testiranje i česti poremećaji u okviru javnog zdravstva – preporuke Europskog društva za humanu genetiku

U dokumentu su dane preporuke Javnog i stručnog odbora Europskog društva za humanu genetiku koje se odnose na genetska testiranja čestih poremećaja u okviru javnog zdravstva.

Preuzmite dokument

Statement of the ESHG on direct-to-consumer genetic testing for health-related purposes

U dokumentu se navodi stav Europskog društva za humanu genetiku prema genetičkim testiranjima od strane privatnih laboratorija

Preuzmite dokument

Genetička testiranja kod djece bez znakova bolesti

U dokumentu se navode razmatranja i preporuke Europskog društva za humanu genetiku vezano za primjenu genetskih testova kod djece bez znakova bolesti

Preuzmite dokument