Preuzmite pristupnicu za članstvo u Hrvatskom društvu za humanu genetiku

Godišnja članarina iznosi 70 kn.

Plaćanje članarine ostvaruje se popunjavanjem uplatnice prema dolje navedenim uputama:

 • Godišnja članarina za Hrvatsko društvo za humanu genetiku
 • Primatelj: HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR – Hrvatsko društvo za humanu genetiku
 • Adresa: Šubićeva 9, Zagreb
 • IBAN: HR7423600001101214818
 • Zagrebačka banka Poziv na broj odobrenja primatelja: 268-31 Šifra opisa plaćanja: 33 (ukoliko se plaća uplatnicom)
 • OIB: 60192951611
 • Opis plaćanja: Godišnja članarina za … ime i prezime
 • IZNOS: 10,00 €

Prema članku 8. Pravilnika o radu stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora članstvo u Stručnom društvu prestaje:

 • istupanjem iz članstva po vlastitoj želji ili smrću,
 • prestankom članstva u HLZ-u,
 • neplaćanjem članarine Društvu najmanje tijekom jedne godine, a nakon pisane opomene, ako je članarina u Stručnom društvu određena.
 • Pristupnica za članstvo

Svaki član HDHG-a, neovisno da li je liječnik ili je druge suradne struke dužan je regulirati svoj status i unutar Hrvatskoj liječničkog zbora (HLZ) redovitim plaćanjem godišnje članarine HLZ-u. U slučaju da je riječ o novome članu potrebno je učlaniti se u HLZ u najbližoj podružnici, dati na uvid diplomu, popuniti pristupnici i platiti godišnju članarinu.