Nadopuna pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Specijalizacija iz medicinske genetike uvedena u pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.